Dobrovolná registrace k DPH? „finančák si na vás posvítí“

Dobrovolná registrace k DPH rozhodně není jen formalitou. Připravte se, že úřad bude chtít vidět všechny vaše smlouvy s dodavateli nebo podnikatelský záměr a mnoho dalších věcí.

Kdo by se chce dobrovolně registrovat k DPH, měl by se nejprve obrnit trpělivostí a pevnými nervy. Ještě před pár lety šlo v podstatě o formalitu, od loňského roku se situace doslova změnila. Finanční úřady totiž důsledně požadují doložit existující ekonomickou činnost a další podrobné informace nad rámec povinných registračních údajů.

Jak ukázal nedávný případ podnikatele, některé berňáky jsou opravdu “důsledné”. Po podnikateli například úředníci chtěli, aby prokázal veškerou realizovanou elektronickou a písemnou komunikaci, včetně poštovních obálek, použitých e-mailových schránek a jiných komunikačních zařízení se svými obchodními partnery.

Že se dobrovolná registrace k DPH velmi ztížila, potvrzují i další podnikatelé. Kromě toho navíc upozorňují na to, že požadavky nejsou standardizované a v praxi tak každý finanční úřad může požadovat něco jiného. Podnikatel navíc nemá příliš možností, jak se bránit. Zákon totiž neuvádí, jaké materiály smí finanční úřady od subjektu dobrovolné registrace požadovat.

O poznání horší zkušenost má však jeden z našich klientů, po kterém chtěl úřad po vyplnění “ dotazníku” řadu dalších doplňujících informací. Úřad po něm požadoval následující věci:

1.    Uveďte kontaktní osoby sjednávající Vámi tvrzenou transakci za všechny zúčastněné obchodní partnery.
2.    Sdělte a prokažte způsob navázání spolupráce a způsoby komunikace s obchodním partnerem.
3.    Sdělte a prokažte veškerou realizovanou elektronickou a/nebo písemnou komunikaci, včetně obálek či  jiných komunikačních zařízení.
4.    Prokažte vlastnictví, popř. pronájem technického vybavení k realizaci ekonomické činnosti.
5.    Sdělte identifikaci osob, popř. firem, kterými budou Vámi poskytované reklamní a marketingové služby realizovány, s uvedením, jakou konkrétní činností se bude daný subjekt zabývat.
6.    Konkretizujte osoby, popř. firmy, které se budou podílet na výrobě rozhlasových a televizních reklamních spotů, Identifikujte subjekty, které budou zajišťovat ubytování, dopravu, popř. stravování osob, jakou konkrétní činností se bude daný subjekt zabývat.
7.    Sdělte, zda prezentujete nebo budete prezentovat svou činnost na webových stránkách. Pokud ano, uveďte všechny Vámi využívané domény.
8.    Uveďte název externí účetní firmy, včetně adresy, kde je účetnictví zpracováváno.
9.    Sdělte způsob oběhu dokladů subjektu a jejich archivace včetně konkrétních osob, které je předávají externí účetní, včetně kontaktů, vztahu k subjektu a výše odměny za vykonávané činnosti.

Ačkoli musel podnikatel doložit mnoho dalších dokumentů, nakonec registraci ač po dlouhé době a čekání získal. Jak ale ukazují případy těchto dvou podnikatelů, požadavky jednotlivých finančních úřadů nejsou úplně jednotné. Zákon totiž neuvádí, jaké materiály smí finanční úřady od subjektu dobrovolné registrace požadovat, praxe se tedy logicky různí. Problémem je ovšem zejména nekonzistence a špatná organizace. Stává se tak, že FÚ si něco vyžádá, podnikatel to splní, přičemž si FÚ vzpomene, že by si měl vyžádat ještě další a další dokumenty. Pikantní zkušenost měl například jeden z poplatníků, jehož úřednice FÚ navštívily přímo doma (měl tam sídlo) a údajně byly velmi všímavé.

Finanční úřady nepostupují jednotně a požadavky mají různé. Podle našeho názoru působí komplikace to, že poplatníci nerozumí tomu, proč po nich finanční úřad detailní informace vyžaduje. Finanční úřad nevysvětluje, k čemu mu požadované informace jsou a jak s nimi bude nakládat. Poplatník pak na některé otázky odpovídá zbytečně podrobně a jiné, pro finanční úřad důležité, informace neuvede, nebo nepodloží dodatečným důkazním materiálem. Toto vzájemné nedorozumění pak celý proces ztěžuje a firmy odrazuje od dobrovolné registrace k DPH.

Pokud potřebujete pomoci s registrací DPH, neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme již založené READY MADE společnosti které jsou registrováni k DPH a se kterými můžete ihned začít podnikat.

Jak ušetřit při svém podnikání? Poradíme vám
Ochrana majetku, fyzických a právnických osob
Uložit odkaz do záložek.