Chcete se stát plátci DPH? Nevyhnete se kontrolnímu hlášení

Již druhým rokem platí pro všechny plátce DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Týká se to fyzických i právnických osob. Jedná se o daňový výkaz, který by se měl stát nástrojem pro odhalování daňových podvodů. Kontrolní hlášení bylo v Česku zavedeno úpravou zákona o DPH č. 235/2004.
Nenahrazuje přiznání k DPH, ani souhrnné hlášení, ale nahradilo výpis s evidence pro účely DPH.

Co to je

V kontrolním hlášení jde o stejné operace jako v přiznání k DPH. Pouze se některé speciální operace a běžné operace s plátci DPH větší než 10 tis. Kč neuvádějí v součtech, ale jednotlivě. Pro menšího podnikatele, který má jen málo větších operací s plátci DPH, není hlášení o moc složitější, než přiznání k DPH. Většinu aktivit vykáže v součtu, pár větších položek jednotlivě a ostatní části výkazu nevyplňuje, jelikož ani nemá co.

Koho se týká

Všech plátců daně z přidané hodnoty (DPH) – fyzických i právnických osob, a to bez ohledu na velikost, výši obratu a další parametry. Podávat je nemusejí neplátci DPH ani identifikované osoby. Také je nemusí podávat plátce, který uskutečňuje výhradně plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet.

Kdy se podává

Právnické osoby podávají kontrolní hlášení vždy měsíčně od 25. – do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Fyzické osoby je podávají podle zdaňovacího období, tj. měsíční plátci měsíčně a čtvrtletní plátci čtvrtletně ve lhůtě pro podání přiznání.

Pozor: u kontrolního hlášení neplatí, že podání 5 dnů po termínu je bez sankce. Podání 26. dne v měsíci je již za pokutu 1.000 Kč.

Jak se podává

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně. Údaje v něm obsažené uvede plátce daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace o příslušném formátu a struktuře hlášení jsou zveřejněny na Daňovém portále Finanční správy, v sekci Daň z přidané hodnoty. Zde lze formulář vyplnit a odeslat. Pokud sí nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poskytneme kompletní účetní servis.

Sídlo firmy v Praze? Dejte si pozor, soud vám může zrušit společnost
Uložit odkaz do záložek.